Hóa học Lớp 8: Cho 12 g mét Oxit kim loại hoá trị II phản ứng hoàn toàn với 21,9 g HCl . Xác định tên kim loại đã dùng. Giúp mk vs mik đg cần gấp

Question

Hóa học Lớp 8: Cho 12 g mét Oxit kim loại hoá trị II phản ứng hoàn toàn với 21,9 g HCl . Xác
định tên kim loại đã dùng.
Giúp mk vs mik đg cần gấp, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 1 tháng 2022-12-19T12:14:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta gọi oxit là AO
  n_{HCl} = m/M = {21,9}/{36,5} = 0,6 mol
  AO + 2HCl -> ACl_2 + H_2↑
  \text{ 0,3       0,6         0,3        0,3   mol}
  =>M_{AO} = 12/{0,3} = 40 g/mol
  Theo ĐLBTKL, ta có:
  m_{AO} = m_{A} + 16
  m_{A} = 40 – 16
  m_{A} = 24
  \text{=>A là magie}
  =>CTHH: MgO

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  CTHH:XO
  PTHH:2HCl+XO->H_2uparrow+XCl_2
  nHCl=(21,9)/(35,6)~~0,6(mol)
  mXO=12/(0,3)=40
  Định luật bảo toàn khối lượng :
  mX+mO=mXO
  <=>mX=mXO-mO
  <=>mX=40-16=24$(g/mol)$
  ->X:Magie(Mg)
  #Ken

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )