Hóa học Lớp 8: cho 11,2 sắt tác dụng với oxi thu được Fe3o4 a, viết phương trình phản ứng b, tính V2 (dktc) cần dùng d, tính vk2

Question

Hóa học Lớp 8: cho 11,2 sắt tác dụng với oxi thu được Fe3o4
a, viết phương trình phản ứng
b, tính V2 (dktc) cần dùng
d, tính vk2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 30 phút 2022-06-18T06:07:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a. PTHH: 3Fe + 2O_2 -> Fe_3O_4
  b.
  n_{Fe} = {11,2}/{56} = 0,2(mol)
  Theo pt : 
  n_{O_2} = 2/3n_{Fe} = 0,133(mol)
  => V_{O_2} = 0,133.22,4 = 2,986l
  c.
  Theo pt :
  n_{Fe_3O_4} = 1/3n_{Fe} = 0,066(mol)
  => m_{Fe_3O_4} = 0,066.232 = 15,312(g)
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a,3Fe+2O_2 ->Fe_3O_4
  b,
  n_Fe=[m_[Fe]]/[M_[Fe]]=[11,2]/[56]=0,2mol
  Theo PT:3Fe+2O_2->Fe_3O_4
  =>n_[O_2]=0,2.2:3≈0,13mol
  Thể tích của O_2 cần dùng là:
  V_[O_2]=n_[O_2].22,4=0,13.22,4≈2,9l
  c,
  Theo PT:3Fe+2O_2->Fe_3O_4
  =>n_[Fe_3O_4]=3.0,3=0,9mol
  Khối lượng Fe_3O_4 là:
  m_[Fe_3O_4]=n_[Fe_3O_4].M_[Fe_3O_4]=0,9.232=208,8g

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )