Hóa học Lớp 8: Cho 1 lượng Barioxit (BaO) tác dụng với 108ml khí CO2 tạo thành muối baricacbonat (BaCO3) a) Tính khối lượng tham gia phản ứng b) Tính

Question

Hóa học Lớp 8: Cho 1 lượng Barioxit (BaO) tác dụng với 108ml khí CO2 tạo thành muối baricacbonat (BaCO3)
a) Tính khối lượng tham gia phản ứng
b) Tính khối lượng CaCO3 tạo thành, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 1 tháng 2022-03-14T12:27:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Đổi 108 (ml) = 0,108 (l)
  n_{CO_2} = V/{22,4} = {0,108}/{22,4} $\approx$ 0,005 (mol)
  PTHH :
  BaO + CO_2 -> BaCO_3
  Dựa theo phương trình, ta có :
  n_{BaO} = n_{BaCO_3} = n_{CO_2} = 0,005 (mol)
  -> m_{BaO} = nxxM = 0,005xx153 = 0,765 (gam)
  b) m_{BaCO_3} = nxxM = 0,005xx137 = 0,985 (gam)

 2. Sửa đề: Cho 1 lượng Barioxit (BaO) tác dụng với 108(ml) khí CO_2 tạo thành muối baricacbonat (BaCO_3)
  a) Tính khối lượng BaO tham gia phản ứng
  b) Tính khối lượng BaCO3 tạo thành
  Giải đáp:
  a.m_{BaO}=0,7344(g)
  b.m_{BaCO_3}=0,9456(g)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.
  Giả sử thể tích CO_2 ở đầu bài ở điều kiện tiêu chuẩn
  n_{CO_2}=\frac{0,108}{22,4}≈0,0048(mol)
  Phương trình hóa học:
  BaO+CO_2 \to BaCO_3↓
  Theo PTHH :n_{BaO}=n_{BaCO_3}=n_{CO_2}=0,0048(mol)
  m_{BaO}=0,0048.153=0,7344(g)
  b.
  m_{BaCO_3}=0,0048.197=0,9456(g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )