Hóa học Lớp 8: cho 0,25 mol khí oxi hãy tính khối lượng khí oxi thể tích khí oxi ở dktc

Question

Hóa học Lớp 8: cho 0,25 mol khí oxi hãy tính
khối lượng khí oxi
thể tích khí oxi ở dktc, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 6 tháng 2022-06-19T07:08:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp :
  m_{O_2} = 8(gam) 
  V_{O_2} = 5,6l
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khối lượng của 0,25 mol khí oxi là :
  m_{O_2} = n.M = 0,25.32 = 8(gam)
  Thể tích khí oxi ở dktc là :
  V_{O_2} = n.22,4 = 0,25.22,4 = 5,6(lít)
   

 2. m_{O_2}=0,25.16.2=0,25.32=8(g)
  V_{O_2}=0,25.22,4=5,6(l)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )