Hóa học Lớp 8: Chất nào sau đây toàn là phân tử : A.H, CaO, 03 B.02 , MgCl2 , CI C.H2, 02, Bao D. H2,0, SO2

Question

Hóa học Lớp 8: Chất nào sau đây toàn là phân tử :
A.H, CaO, 03
B.02 , MgCl2 , CI
C.H2, 02, Bao
D. H2,0, SO2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 4 tuần 2022-04-13T02:21:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  C
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Loại đáp án A vì H là nguyên tử
  -Loại đáp án B vì Cl là nguyên tử
  -Loại đáp án D vì O là nguyên tử
  → Chọn C

 2. Giải đáp:
   C. H_2, O_2, BaO 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Loại  A vì H là nguyên tử
  -Loại  B vì Cl là nguyên tử
  -Loại  D vì O là nguyên tử
  chúc bn hc giỏi

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )