Hóa học Lớp 8: Câu 9: Cho các chất sau: CaCO3, H2, NaCl, Fe, H2O. Số đơn chất là: A. 1 B. 2 C.

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 9: Cho các chất sau: CaCO3, H2, NaCl, Fe, H2O. Số đơn chất là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 1 tháng 2022-03-19T23:19:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:B
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đơn chất chỉ được cấu tạo từ 1 hoặc nhiều nguyên tử có 1 nguyên tố hoá học.
  Đơn chất gồm có: H_2, Fe
  Hợp chất sẽ có từ 2 hay nhiều nguyên tố hoá học tạo nên gồm có CaCO_3, NaCl, H_2O
   

 2. Trong các chất trên , chất là đơn chất là $H_2$ và Fe vì các chất này chỉ gồm 1 chất tạo nên
  => Số đơn chất là 2 
  Vì các chất : CaCO3 có sự kết hợp của Ca , C, O
                     NaCl có sự tham gia của Na và Cl
                     H2O có sự tham gia của H và O
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )