Hóa học Lớp 8: Câu 5 Cho 4,8 g kim loại Magnesium (Mg) vào 200g dung dịch hydrochloric acid (HCl ). Khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch muối Ma

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 5
Cho 4,8 g kim loại Magnesium (Mg) vào 200g dung dịch hydrochloric acid (HCl ). Khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch muối Magnesium Chlorine ( MgCl2) và thấy thoát ra 0,4g khí Hydrogen.
a. Lập phương trình hóa học của phản ứng.
b. Hãy tính khối lượng dung dịch muối Magnesium Chlorine ( MgCl2) thu được.
c. Tính thể tích của 0,4g khí hydrogen ở điều kiện chuẩn ( Biết ở đkc, 1 mol khí chiếm thể tích là 24,79 lít).
Câu 6: (1,5 đ) Một hợp chất khí (A) gồm nguyên tố (X) có hóa trị (IV) khi liên kết với nguyên tố Oxi. Biết dA/Hidro = 23
a.Tìm Khối lượng Mol (M) của khí (A).
b.Xác định tên nguyên tố (X) và công thức hóa học của (A).
( Mg =24, Fe = 56, Cu = 64, C = 12, N = 14, O = 16, S = 32 ), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 28 phút 2022-06-17T13:35:40+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Bạn tham khảo lời giải ở dưới nhé!!!!
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  5,
  a, \(Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}\)
  b, 
  Bảo toàn khối lượng ta có:
  \(\begin{array}{l}
  Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}\\
  {n_{{H_2}}} = 0,2mol\\
  {m_{Mg}} + {m_{HCl}}{\rm{dd}} = {m_{MgC{l_2}}}{\rm{dd}} + {m_{{H_2}}}\\
   \to {m_{MgC{l_2}}}{\rm{dd}} = {m_{Mg}} + {m_{HCl}}{\rm{dd – }}{m_{{H_2}}}\\
   \to {m_{MgC{l_2}}}{\rm{dd}} = 4,8 + 200 – 0,4 = 204,4g\\
  c,\\
  {n_{{H_2}}} = 0,2mol\\
   \to {V_{{H_2}}} = 0,2 \times 24,79 = 4,958l
  \end{array}\)
  6,
  Hợp chất khí A có công thức hóa học là \(X{O_2}\)
  \(\begin{array}{l}
  a,\\
  {M_A} = 23 \times 2 = 46\\
  b,\\
  {M_A} = X + 16 \times 2 = 46\\
   \to X = 14\\
   \to N\\
   \to N{O_2}
  \end{array}\)
  Vậy nguyên tố X có tên là Nitơ và công thức hóa học của A là \(N{O_2}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )