Hóa học Lớp 8: Câu 5: (5,0 điểm)Thực vật tạo ra một phản ứng hóa học gọi là quang hợp nhằm chuyển cacbon đioxit CO2 và nước thành chất dinh dưỡng gl

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 5: (5,0 điểm)Thực vật tạo ra một phản ứng hóa học gọi là quang hợp nhằm chuyển cacbon
đioxit CO2 và nước thành chất dinh dưỡng glucozơ C6H12O6 và khí oxi.
a) Viết phương trình hóa học của phản ứng quang hợp.
b) Hãy xác định chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất trong phản ứng trên.
c) Vì sao nói rừng là lá phổi xanh của Trái đất?
d) Giả sử có 132 gam cacbon đioxit và 54 gam nước tham gia phản ứng quang hợp thì thu
được 90 gam glucozơ và x lít khí oxi (đo ở đktc). Hãy xác định giá trị của x.
e) Khí oxi nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?
f) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố cacbon tạo nên glucozơ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 3 tuần 2022-04-13T01:14:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 6CO_2 + 6H_2O → C_6H_12O_6 + 6O_2
  b) Đơn chất : O_2
  Hợp chất: CO_2 , H_2O,  C_6H_12O_6
  c) Rừng có thể duy trì sự cân bằng giữa khí cacbonic và oxi trong không khí, còn có thể thanh lọc những khí độc và khí có hại.
  d) Theo bảo toàn khối lượng:
  m_{O_2} = 132 + 54 – 90 = 96g
  n_{O_2} = $\frac{96}{32}$ = 3 mol 
  V_{O_2} = 3 . 22,4 = 67,2 l
  e) dO_2/kk = $\frac{32}{29}$ ≈ 1,1 lần
  Vậy O_2 nặng hơn không khí 1,1 lần 
  f) M_{C_6H_12O_6} = 180 g/mol 
  %m_C = $\frac{12.6}{180}$ .100 = 40%
  Chúc bạn học tốt #aura

 2. Câu 5
  a)
  PTHH: 6CO_2 + 6H_2O -> C_6H_{12}O_6 + 6O_2
  b)
  Đơn chất : O_2
  Hợp chất : CO_2;H_2O;C_6H_{12}O_6
  c)
  + Vì rừng cân bằng khí O_2 và khí CO_2 và loại bỏ các chất đọc hại.
  d)
  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có :
  m_{CO_2} + m_{H_2O} = m_{C_6H_{12}O_6} + m_{O_2}
  <=> 132 + 54 = 90 + m_{O_2}
  <=> m_{O_2} = (132 + 54) – 90 = 96(gam)
  n_{O_2} = m/M = {96}/{32} = 3(mol)
  => x = V_{O_2(đktc)} = n.22,4 = 3.22,4 = 67,2(l)
  e)
  Ta có tỉ khối:
  {M_{O_2}}/{M_{kk}} = {32}/{29} = 1,1034
  Vậy khí oxi nặng hơn không khí 1,1034 lần.
  f)
  M_{C_6H_{12}O_6} = 12.6 + 1.12 + 16.6 = 180$(g/mol)$
  => %C = {12.6}/{180}.100% = 40%
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )