Hóa học Lớp 8: Câu 45. Kali cacbonat có công thức hóa học: K2CO3. Phần trăm khối lượng K có trong hợp chất trên là (O = 16, C = 12, K = 39) A. 28,26%

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 45. Kali cacbonat có công thức hóa học: K2CO3. Phần trăm khối lượng K có trong hợp chất trên là (O = 16, C = 12, K = 39)
A. 28,26% B. 73,58% C. 56,52% D. 39,39%
Câu 46. Cacbon dioxit có công thức hóa học: CO2. Phần trăm khối lượng O có trong hợp chất trên là (O = 16, C = 12)
A. 36,36% B. 50% C. 57,14% D. 72,73%
chỉ mik cách tính với ạ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 2 tháng 2022-02-17T11:03:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp và Lời giải và giải thích chi tiết: mình ghi hết trong ảnh đính kèm nhé

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!

   
   

  hoa-hoc-lop-8-cau-45-kali-cacbonat-co-cong-thuc-hoa-hoc-k2co3-phan-tram-khoi-luong-k-co-trong-ho

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 45: Kali cacbonat có công thức hóa học: K2CO3. Phần trăm khối lượng K có trong hợp chất trên là (O = 16, C = 12, K = 39)
  A. 28,26%
  B. 73,58%
  C. 56,52%
  D. 39,39%
  Mk2co3 = + 12 + 16.3 = 138 (g)
  %K = 39.2.100% / 138 = 56,52% 
  Câu 46: Cacbon dioxit có công thức hóa học: CO2. Phần trăm khối lượng O có trong hợp chất trên là (O = 16, C = 12)
  A. 36,36%
  B. 50%
  C. 57,14%
  D. 72,73%
  Mco2 = 12 + 16.2 = 44
  %O = 16.2.100% / 44 = 72,73%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )