Hóa học Lớp 8: Câu 44: Số mol H có trong 2mol H2O là A. 1mol B.1,5 mol C. 2 mol D. 4 mol Câu 45: Số mol O có trong 2mol H2O là: A. 1 mol

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 44: Số mol H có trong 2mol H2O là
A. 1mol B.1,5 mol C. 2 mol D. 4 mol
Câu 45: Số mol O có trong 2mol H2O là:
A. 1 mol B. 1,5 mol C. 2 mol D. 2,5 mol
Cho biết cách làm.
Giúp mình với ạ mình đg cần gấp, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 2 tuần 2022-04-13T03:25:19+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Câu 44: Số mol H có trong 2mol H2O  là 
    3 mol => Giải đáp D
    Câu 45: Số mol O có trong 2mol H2O là:
    2,5 mol => Giải đáp D
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )