Hóa học Lớp 8: Câu 42: Tìm công thức hóa học của hợp chất A, biết trong Hợp chất A có 80% Cu và 20% O và tỉ khối của A so với H2 bằng 40. ( Biết :

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 42: Tìm công thức hóa học của hợp chất A, biết trong
Hợp chất A có 80% Cu và 20% O và tỉ khối của A so với H2 bằng 40.
( Biết : Cu = 64 ; O = 16 ; H = 1 )
A. CuO2 B. CuO C. Cu2O D. Cu2O2
Giúp mình với ạ mình đang cần gấp, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 2 tuần 2022-04-13T05:40:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp B CuO
  Ta có dA/H2 = 40 → MA = 80
  80%=x.10080→x=64(Cu)20%=y80.100→y=16(O)nCu=6464=1molnO=1616=1mol
  Có nCu : nO = 1:1 → CuO
   

 2. Giải đáp:
  B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khối lượng mol của A là:
          m_A=d.MH_2=40.2=80 (g/mol)
  Số mol của mối chất có trong A là:
          nCu=\frac{%Cu.M_A}{MCu}=\frac{80%.80}{64}=1 (mol)
          n_O=\frac{%_O.M_A}{M_O}=\frac{20%.80}{16}=1 (mol)
  →CTHH của A là CuO  

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )