Hóa học Lớp 8: Câu 37.Biết dA/H2 = 16. Vậy khí A là khí A. N2 B. O2 C. CO2

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 37.Biết dA/H2 = 16. Vậy khí A là khí
A. N2 B. O2 C. CO2 D. SO2
(Biết O =16, N = 14, C = 12, S = 32)
Câu38.Biết dA/KK = 1,1 . Vậy khí A làkhí
A. O2 B. N2 C. CO2 D. SO2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 2 tháng 2022-02-17T10:31:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 37:
  Ta có: $d_{A}$/$H_{2}$ = $\frac{M_{A}}{M_{H2}}$ = $\frac{M_{A}}{16}$ = 2
  ⇒ $M_{A}$ = 2 x 16 = 32 ( g/mol)
  Vậy đáp án đúng là đáp án B. $O_{2}$
  Câu 38 :
  Ta có: $d_{A}$/kk = $\frac{M_{A}}{29}$ =  1,1
  ⇒ $M_{A}$ = 1,1 x 29 = 31,9 ≈ 32( g/mol)
  Vậy đáp án đúng là đáp án A. $O_{2}$

 2. Giải đáp:
  Câu 37 :
   Ta có : $\frac{A}{H2}$ = 16
  => A= 16 .2 =32 (g/mol)
  => A là Oxi (O2)=> Chọn B
  Câu 38
  Ta có : $\frac{A}{29}$ = 1,1
  => A= 1,1 .29 = 31,9= 32 (g/mol)
  => A là Oxi (O2)=> Chọn A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )