Hóa học Lớp 8: Câu 3. (1,2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 6,5 gam kẽm trong khí oxi thu được kẽm oxit a, Lập PTHH của phản ứng xảy ra? Cho biết PTHH em vừa

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 3. (1,2 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 6,5 gam kẽm trong khí oxi thu được kẽm oxit
a, Lập PTHH của phản ứng xảy ra? Cho biết PTHH em vừa lập thuộc loại phản ứng hóa học nào?
b. Tính khối lượng sản phẩm thu được?
c. Nếu cho lượng ZnO thu được ở trên phản ứng với 6,72 lit khí hiđro (ở đktc) thì sau phản ứng chất nào còn dư?
(Cho Zn = 65, O = 16, H = 1), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 6 tháng 2022-06-19T06:05:17+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a) PTHH: 2Zn+O_2→2ZnO (đkpư: có đốt cháy trong không khí)
  – Phản ứng hóa hợp
  b) nZn=frac{6,5}{65}=0,1mol
  Theo pthh ta có : nZnO=0,1mol
  ⇒mZnO=81.0,1=8,1g
  c) PTHH: ZnO+H_2→Zn+H_2O
  n(bđ)H_2=frac{6,72}{22,4}=0,3mol
  n(pư)H_2=0,1mol
  ⇒n(dư)H_2=0,2mol
  Vậy thì sau phản ứng khí hidro dư, ZnO hết
  $\text{Shield Knight}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )