Hóa học Lớp 8: Câu 28: Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố X với Cl là XCl3, hợp chất của Y với O là Y2O3. Vậy CTHH của hợp chất của X và Y là: A. X2

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 28: Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố X với Cl là XCl3, hợp chất của Y với O là Y2O3. Vậy CTHH của hợp chất của X và Y là:
A. X2Y3.
B. XY2.
C. X3Y2.
D. XY., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 7 ngày 2022-06-16T23:19:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   CTHH của X với Cl là XCL3 => X hóa trị III
  Y  với O là Y2O3 => Y hóa trị III
  => CTHH của X ,Y là XY
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp:D. XY.
   1 nguyên tử X liên kết với 3 nguyên tử Cl
  ->X có hóa trị III.
  1 nguyên tử Y liên kết với 3 nguyên tử O
  ->Y có hóa trị III
  =>Hợp chất của X và Y là X3Y3 rút gọn là XY
  =>Chọn D.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )