Hóa học Lớp 8: Câu 21: Dấu hiệu nào giúp ta có khẳng định có phản ứng hoá học xảy ra? A. Có chất kết tủa (chất không tan) B. Có chất khí thoát ra (sủi

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 21: Dấu hiệu nào giúp ta có khẳng định có phản ứng hoá học xảy ra?
A. Có chất kết tủa (chất không tan)
B. Có chất khí thoát ra (sủi bọt)
C. Có sự thay đổi màu sắc
D. Một trong số các dấu hiệu trên
Câu 22: Phương trình hoá học ở phương án nào dưới đây đã viết đúng?
A. 2H + O2 -> H2O B. H2 + 2O -> H2O
C. H2 + O2 -> H2O D. 2H2 + O2 -> 2H2O
Câu 23: Phương trình phản ứng nào sau đây đã viết đúng?
A. 2P + 5O2 -> P2O5 B. 2P + O2 -> P2O5
C. 2P + 5O2 -> 2P2O5 D. 4P + 5O2 -> 2P2O5
Câu 24: Phương trình phản ứng nào sau đây đã viết đúng?
A. Al + H2SO4 -> Al2(SO4)3 + H2
B. 2Al + H2SO4 -> Al2(SO4)3 + H2
C. Al + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2
D. 2Al + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 1 tháng 2022-03-11T21:11:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 21: Dấu hiệu nào giúp ta có khẳng định có phản ứng hoá học xảy ra?

  A. Có chất kết tủa (chất không tan)

  B. Có chất khí thoát ra (sủi bọt)

  C. Có sự thay đổi màu sắc

  D. Một trong số các dấu hiệu trên

  ⇒ Giải đáp: D. Một trong số các dấu hiệu trên

  Câu 22: Phương trình hoá học ở phương án nào dưới đây đã viết đúng?

  A. 2H + $O_{2}$ $\longrightarrow$ $H_{2}$$O_{}$ 

  B. $H_{2}$ + 2O $\longrightarrow$ $H_{2}$$O_{}$ 

  C. $H_{2}$ + $O_{2}$ $\longrightarrow$ $H_{2}$$O_{}$ 

  D. 2$H_{2}$ + $O_{2}$ $\longrightarrow$ $2H_{2}$$O_{}$ 

  ⇒ Giải đáp: D. 2$H_{2}$ + $O_{2}$ $\longrightarrow$ $2H_{2}$$O_{}$ 

  Câu 23: Phương trình phản ứng nào sau đây đã viết đúng?

  A. 2P + $5O_{2}$ $\longrightarrow$ $P_{2}$$O_{5}$ 

  B. 2P + $O_{2}$ $\longrightarrow$ $P_{2}$$O_{5}$ 

  C. 2P + $5O_{2}$ $\longrightarrow$ $2P_{2}$$O_{5}$ 

  D. 4P + $5O_{2}$ $\longrightarrow$ $2P_{2}$$O_{5}$ 

  ⇒ Giải đáp: D. 4P + $5O_{2}$ $\longrightarrow$ $2P_{2}$$O_{5}$ 

  Câu 24: Phương trình phản ứng nào sau đây đã viết đúng?

  A. Al + $H_{2}$$SO_{4}$  $\longrightarrow$ $Al_{2}$$(SO_{4})_3$ + $H_{2}$ 

  B. 2Al + $H_{2}$$SO_{4}$  $\longrightarrow$ $Al_{2}$$(SO_{4})_3$ + $H_{2}$  

  C. Al + $3H_{2}$$SO_{4}$  $\longrightarrow$ $Al_{2}$$(SO_{4})_3$ + $3H_{2}$ 

  D. 2Al + $3H_{2}$$SO_{4}$  $\longrightarrow$ $Al_{2}$$(SO_{4})_3$ + $3H_{2}$ 

  ⇒ Giải đáp: D. 2Al + $3H_{2}$$SO_{4}$  $\longrightarrow$ $Al_{2}$$(SO_{4})_3$ + $3H_{2}$ 

  Chúc bạn học tốt nhé ^^
  #Ri-chan

  #Blackpink Wonderland

 2. Giải đáp:

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Câu 21: Dấu hiệu nào giúp ta có khẳng định có phản ứng hoá học xảy ra?

  A. Có chất kết tủa (chất không tan)

  B. Có chất khí thoát ra (sủi bọt)

  C. Có sự thay đổi màu sắc

  D. Một trong số các dấu hiệu trên

  Câu 22: Phương trình hoá học ở phương án nào dưới đây đã viết đúng?

  A. 2H + O2 -> H2O

  B. H2 + 2O -> H2O

  C. H2 + O2 -> H2O

  D. 2H2 + O2 -> 2H2O

  Câu 23: Phương trình phản ứng nào sau đây đã viết đúng?

  A. 2P + 5O2 -> P2O5

  B. 2P + O2 -> P2O5

  C. 2P + 5O2 -> 2P2O5

  D. 4P + 5O2 -> 2P2O5

  Câu 24: Phương trình phản ứng nào sau đây đã viết đúng?

  A. Al + H2SO4 -> Al2(SO4)3 + H2

  B. 2Al + H2SO4 -> Al2(SO4)3 + H2

  C. Al + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2

  D. 2Al + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )