Hóa học Lớp 8: Câu 21. Cho 2,7 g nhôm tác dụng với axitclohidric ( HCl) sau phản ứng tạo ra dung dịch nhôm clorua( AlCl3) và khí H2 Viết phương trìn

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 21. Cho 2,7 g nhôm tác dụng với axitclohidric ( HCl) sau phản ứng tạo ra dung dịch nhôm clorua( AlCl3) và khí H2
Viết phương trình hóa học của phản ứng trên
Tính khối lượng HCl cần dùng
Tính thể tích khí H2 sinh ra ở đktc, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 2 tuần 2022-06-07T04:41:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp và Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 21.
  * PTHH :
  2Al + 6HCl → 2$AlCl_{3}$ + 3$H_{2}$
  * Khối lượng HCl cần dùng :
  $n_{Al}$ = $\frac{m}{M}$ = $\frac{2,7}{27}$ = 0,1 (mol)
  → $n_{HCl}$ = $n_{Al}$ . $\frac{6}{2}$ = 0,3 (mol)
  ⇒ $m_{HCl}$ = n.M = 0,3.( 1+35,5 ) = 10,95 (g)
  * Thể tích khí $H_{2}$ sinh ra ở đktc :
  $n_{H_{2}}$ = $n_{Al}$ . $\frac{3}{2}$ = 0,15 (mol)
  $V_{H_{2}}$ = 22,4.n = 22,4.0,15 = 3,36 (lít)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 2Al + 6HCl → 2AlCl_3 + 3H_2
  b) nAl = $\frac{2,7}{27}$ = 0,1 mol
  nHCl = 3nAl = 0,3 mol
  mHCl = 0,3 . 36,5 = 10,95g
  c) nH_2 = 1,5nAl = 0,15 mol
  VH_2 = 0,15 . 22,4 = 3,36l
  Chúc bạn học tốt #aura

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )