Hóa học Lớp 8: Câu 20. Đốt cháy hết 24g kim loại Mg trong không khí, sau phản ứng thu được MgO . a.Viết phương trình hóa học của phản ứng

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 20. Đốt cháy hết 24g kim loại Mg trong không khí, sau phản ứng thu được MgO .
a.Viết phương trình hóa học của phản ứng
b.Tính khối lượng MgO tạo thành và thể tích (đktc) của khí O2 cần dùng, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 2 tuần 2022-06-07T05:14:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.    flower

  hoa-hoc-lop-8-cau-20-dot-chay-het-24g-kim-loai-mg-trong-khong-khi-sau-phan-ung-thu-duoc-mgo-a-vi

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) PTHH :
  2Mg + O_2 $\xrightarrow{t^o}$ 2MgO
  b) n_{Mg} = m/M = {24}/{24} = 1 (mol) 
  Dựa theo phương trình , ta có :
  n_{MgO} = n_{Mg} = 1 (mol)
  -> m_{MgO} = nxxM = 1xx40 = 40 (gam)
  Dựa theo phương trình , ta có :
  n_{O_2} = 1/2xxn_{Mg} = 1/2xx1 = 0,5 (mol)
  -> V_{O_2 (đktc)} = nxx22,4 = 0,5xx22,4 = 11,2 (l)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )