Hóa học Lớp 8: Câu 2 : Tính thể tích của oxi ( dktc ) cần dùng để đốt cháy hết 3,1gam P. Tính khối lượng của chất tạo thành sau phản ứng Câu 3 : Đốt

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 2 : Tính thể tích của oxi ( dktc ) cần dùng để đốt cháy hết 3,1gam P. Tính khối lượng của chất tạo thành sau phản ứng
Câu 3 : Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít CH4. Tính thể tích oxi cần dùng và thể tích khí CO2 tạo thành ( dktc), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 4 ngày 2022-06-18T23:37:13+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Câu 2:
  PTHH: 4P+5O_2→2P_2O_5 (đkpư :đốt cháy trong không khí)
  nP=frac{3,1}{31}=0,1mol
  Theo ptpu ta có : nO_2=0,05mol
  ⇒V_(O_2)=0,05.22,4=1,12(l)
  Câu 3:
  PTHH: CH_4+2O_2→CO_2+2H_2O (đkpư :đốt cháy trong không khí)
  n_(CH_4)=frac{1,12}{22,4}=0,05mol
  Theo pthh ta có : nO_2=0,1mol ;nCO_2=0,05mol
  ⇒V_(O_2)=0,1.22,4=2,24(l)
  ⇒V_(CO_2)=0,05.22,4=1,12(l)
  $\text{Shield Knight}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )