Hóa học Lớp 8: Câu 2. Cho các chất sau: 02, SO3, Fe2O3. Phân tử khối lần lượt là: A. 32, 80, 160. B. 16, 64, 156. C. 32, 82, 160. D. 32, 82, 162.

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 2. Cho các chất sau: 02, SO3, Fe2O3. Phân tử khối lần lượt là:
A. 32, 80, 160. B. 16, 64, 156.
C. 32, 82, 160.
D. 32, 82, 162., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 6 tháng 2022-06-20T04:48:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Phân tử khối của khí O_2 :
  PTK_{O_2} = 16xx2 = 32 (đvC)
  Phân tử khối của khí SO_3 :
  PTK_{SO_3} = 32 + 16xx3 = 80 (đvC)
  Phân tử khối của Fe_2O_3 :
  PTK_{Fe_2O_3} = 56xx2 + 16xx3 = 160 (đvC)

 2. Giải đáp:
  A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Phân tử khối của khí O_2 là:
          PTK của O_2=16.2=32 (đvC)
  Phân tử khí của khí SO_3 là:
           PTK của SO_3=32+16.3=80 (đvC)
  Phân tử của Fe_2O_3 là :
           PTK của Fe_2O_3=56.2+16.3=160 (đvC)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )