Hóa học Lớp 8: Câu 2: a. Tính số phân tử, khối lượng và thể tích ở đkc của 0,75 mol khí Chlorine Cl₂ b. Tính khối lượng của 19, 832 lít khí Sulfur d

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 2:
a. Tính số phân tử, khối lượng và thể tích ở đkc của 0,75 mol khí Chlorine Cl₂
b. Tính khối lượng của 19, 832 lít khí Sulfur dioxide SO₂ ở đkc
c. Tính thể tích của 25,5g khí Ethane C₂H₆ ở đkc, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 2 ngày 2022-04-19T08:48:20+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1.    flower
  Giải đáp:
  a.
  Số phân tử : 0,75×6.10²³=4,5×10²³
  Khối lượng : m_{Cl_2}=n_{Cl_2}×M_{Cl_2}=0,75×71=53,25(g)
  Thể tích : V_{Cl_2}=24,79×n_{Cl_2}=0,75×24,79=18,5925(l)
  b.
  n_{SO_2}=V_{SO_2}/(24,79)≈0,8(mol)
  m_{SO_2}=n_{SO_2}×M_{SO_2}=0,8×64=51,2(g)
  c.
  n_{C_2H_6}=(25,5)/30=0,85(mol)
  V_{C_2H_5}=n_{C_2H_6}.24,79=21,0715(l)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )