Hóa học Lớp 8: Câu 15: Cho biết dX/H2, khối lượng mol của khí X là: A. MX = 44 g/mol B. MX = 11 g/mol B. MX = 22 g/mol B. MX = 33 g/mol

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 15: Cho biết dX/H2, khối lượng mol của khí X là:
A. MX = 44 g/mol B. MX = 11 g/mol B. MX = 22 g/mol B. MX = 33 g/mol, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 6 tháng 2022-06-20T16:45:43+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
    A
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    Ta có : d_{X//H_2} = 22
    => M_X = d xxH_2 = 22xx2 = 44 $(g/mol)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )