Hóa học Lớp 8: Câu 15: Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố X với Cl là XCl2, hợp chất của Y với O là Y2O3. Vậy CTHH của hợp chất của X và Y là: A. X2

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 15: Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố X với Cl là XCl2, hợp chất của Y với O là Y2O3. Vậy CTHH của hợp chất của X và Y là:
A. X2Y3. B. XY2. C. X3Y2. D. XY., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 1 tháng 2022-03-14T14:03:12+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Câu 15.
  – Gọi hóa trị của nguyên tố X là a
  Ta có : $\mathop{X}\limits^{a}\mathop{Cl_2}\limits^{I}$
  Theo quy tắc hóa trị , ta có :
  $a × 1 = I × 2⇒ a = II$
  Vậy nguyên tố X có hóa trị là $II$
  – Gọi hóa trị của nguyên tố Y là b
  Ta có : $\mathop{Y_2}\limits^{b}\mathop{O_3}\limits^{II}$
  Theo quy tắc hóa trị , ta có :
  $b × 2 = II × 3⇒ b = III$
  Vậy nguyên tố Y có hóa trị là $III$
  Gọi công thức hợp chất của X và Y là: $\mathop{X_{x}}\limits^{II}\mathop{Y_{y}}\limits^{III}$
  Theo quy tắc hóa trị , ta có :
  $x×II=y×III=\dfrac{x}{y}=\dfrac{3}{2}$
    Từ đó công thức hợp chất cần tìm là : $X_3Y_{2}$ 
  ⇒ Chọn $C$
  $#Kiều$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )