Hóa học Lớp 8: Câu 14: Cho phương trình hóa học: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3. Tổng hệ số cân bằng của phương trình là A. 2. B. 5.

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 14: Cho phương trình hóa học: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3. Tổng hệ số cân bằng của phương trình là
A. 2. B. 5. C. 7. D. 8.
Câu 15: đây Hợp chất có phân tử gồm 1 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử oxi và có phân tử khối là 80 đvC. X là nguyên tố nào sau? (biết O =16, Na= 23, Si= 28, S = 32, Ca = 40)
A. Ca. B. Na. C. Si. D. S., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 2 tháng 2022-03-19T20:36:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.    flower
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1.C
  Tổng hệ số : 2+3+2=7
  2.D
  X+3O=80
  toX+48=80
  toX=32(đvC
  to nguyên tố X là lưu huỳnh (S)

 2. Giải đáp:
  14. C
  15. D
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 14: C
  Tổng hệ số cân bằng = 2 + 3 + 2 = 7
  Câu 15: D
  Đặt CTHH của hợp chất là XO_3
  Ta có: M_X + M_O . 3 = 80
  -> M_X + 16 . 3 = 80
  -> M_X = 80 – 16 . 3 = 32 $(g/mol)$
  => X là S (lưu huỳnh)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )