Hóa học Lớp 8: Câu 12 . Cho mCa = 5 g, mCaO = 5,6 g. Kết luận nào sau đây đúng? A. VCa = VCaO. B. nCa < nCaO. C. nCa > nCaO. D. nCa = nCaO.

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 12 . Cho mCa = 5 g, mCaO = 5,6 g. Kết luận nào sau đây đúng?
A. VCa = VCaO. B. nCa < nCaO. C. nCa > nCaO. D. nCa = nCaO., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 2 tháng 2022-02-17T09:27:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   C
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  {n_{Ca}} = \dfrac{m}{M} = \dfrac{5}{{40}} = 0,125mol\\
  {n_{CaO}} = \dfrac{m}{M} = \dfrac{{5,6}}{{56}} = 0,1mol\\
  {n_{Ca}} > {n_{CaO}}(0,125 > 0,1)
  \end{array}\)

 2.    flower
  Giải đáp: C
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  n_{Ca}=m_{Ca}/M_{Ca}=5/40=0,125(mol)
  n_{CaO}=m_{CaO}/M_{CaO}=(5,6)/56=0,1(mol)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )