Hóa học Lớp 8: Câu 12: Các câu sau, câu nào sai? A. Trong phản ứng hoá học số nguyên tử mỗi nguyên tố được bảo toàn B. Trong phản ứng hoá học, chỉ c

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 12: Các câu sau, câu nào sai?
A. Trong phản ứng hoá học số nguyên tử mỗi nguyên tố được bảo toàn
B. Trong phản ứng hoá học, chỉ có các liên kết giữa các nguyên tử bị thay đổi
C. Trong phản ứng hoá học, các phân tử được bảo toàn
D. Trong phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất trước và sau phản ứng được bảo toàn, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 2 tháng 2022-02-22T02:11:07+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Câu 12: Các câu sau, câu nào sai?
    A. Trong phản ứng hoá học số nguyên tử mỗi nguyên tố được bảo toàn
    B. Trong phản ứng hoá học, chỉ có các liên kết giữa các nguyên tử bị thay đổi
    C. Trong phản ứng hoá học, các phân tử được bảo toàn
    D. Trong phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất trước và sau phản ứng được bảo toàn.
  $→$ Trong phản ứng hóa học, chỉ có các liên kết giữa các nguyên tử bị thay đổi, nên hạt nguyên tử được bảo toàn, còn phân tử không được bảo toàn.
   Học tốt.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )