Hóa học Lớp 8: Câu 12. Các biến đổi nào sau đây là biến đổi vật lí: A. Xay nhỏ gạo thành bột. B. Đốt bột sulfur (lưu huỳnh) thành khí. C. Nung đá vôi

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 12. Các biến đổi nào sau đây là biến đổi vật lí:
A. Xay nhỏ gạo thành bột.
B. Đốt bột sulfur (lưu huỳnh) thành khí.
C. Nung đá vôi ở nhiệt độ cao.
D. Hòa tan vôi sống vào nước.
Câu 13. Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lý:
A. Sulfur cháy trong không khí tạo ra chất khí có mùi hắc
B. Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu
C. Iron (Sắt) để lâu ngày trong không khí bị gỉ
D. Cơm để lâu bị ôi thiu
Câu 14. Trong các hiện tượng sau đây, đâu là hiện tượng hóa học?
A. Xăng để trong lọ hở nút bị bay hơi.
B. Than cháy trong không khí tạo ra khí carbonic.
C. Thủy tinh nóng chảy được thổi thành chai, lọ.
D. Vàng được đanh thành nhẫn, vòng.
Câu 15. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học?
A. Đun nóng đường thành màu đen
B. Nghiền nhỏ viên phấn
C. Hòa tan muối ăn vào nước
D. Đập tảng đá vôi thành những cục đá nhỏ
Câu 16. Dấu hiệu nào giúp ta khẳng định có phản ứng hoá học xảy ra?
A. Có chất kết tủa (chất không tan)
B. Có chất khí thoát ra (sủi bọt)
C. Có sự thay đổi màu sắc
D. Một trong số các dấu hiệu trên
Câu 17. Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học:
A. Sự thay đổi về màu sắc của chất
B. Sự xuất hiện chất mới
C. Sự thay đổi về trạng thái của chất
D. Sự thay đổi về hình dạng của chất
Helppp, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 2 tháng 2022-12-21T03:56:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 12. 
             A. Xay nhỏ gạo thành bột
  Câu 13. Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lý:
             B. Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu
  Câu 14. Trong các hiện tượng sau đây, đâu là hiện tượng hóa học?
             B. Than cháy trong không khí tạo ra khí carbonic.
  Câu 15. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học?
               A. Đun nóng đường thành màu đen
  Câu 16. Dấu hiệu nào giúp ta khẳng định có phản ứng hoá học xảy ra?
               D. Một trong số các dấu hiệu trên
  Câu 17. Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học:
               B. Sự xuất hiện chất mới

 2. Câu 12. Các biến đổi nào sau đây là biến đổi vật lí:
  A. Xay nhỏ gạo thành bột. ( Vì gạo chỉ bị biến đổi về trạng thái chứ không bị biến thành chất khác )
  B. Đốt bột sulfur (lưu huỳnh) thành khí.
  C. Nung đá vôi ở nhiệt độ cao.
  D. Hòa tan vôi sống vào nước.
  Câu 13. Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lý:
  A. Sulfur cháy trong không khí tạo ra chất khí có mùi hắc
  B. Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu ( vì thủy tinh chỉ bị thay đổi hình dạng chứ chưa bị biến thành chất khác )
  C. Iron (Sắt) để lâu ngày trong không khí bị gỉ
  D. Cơm để lâu bị ôi thiu
  Câu 14. Trong các hiện tượng sau đây, đâu là hiện tượng hóa học?
  A. Xăng để trong lọ hở nút bị bay hơi.
  B. Than cháy trong không khí tạo ra khí carbonic. ( vì than bị biến đổi thành CO2 )
  C. Thủy tinh nóng chảy được thổi thành chai, lọ.
  D. Vàng được đanh thành nhẫn, vòng.
  Câu 15. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học?
  A. Đun nóng đường thành màu đen ( đường bị biến chất thành cacbon )
  B. Nghiền nhỏ viên phấn
  C. Hòa tan muối ăn vào nước
  D. Đập tảng đá vôi thành những cục đá nhỏ
  Câu 16. Dấu hiệu nào giúp ta khẳng định có phản ứng hoá học xảy ra?
  A. Có chất kết tủa (chất không tan)
  B. Có chất khí thoát ra (sủi bọt)
  C. Có sự thay đổi màu sắc
  D. Một trong số các dấu hiệu trên ( vì có nhiều cách để nhận bt PUHH xảy ra )
  Câu 17. Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học:
  A. Sự thay đổi về màu sắc của chất
  B. Sự xuất hiện chất mới ( sự khác biệt đặc trưng của hiện tượng hóa học là có chất mới được tạo ra )
  C. Sự thay đổi về trạng thái của chất
  D. Sự thay đổi về hình dạng của chất 
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )