Hóa học Lớp 8: Câu 11. Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Ca với nhóm (OH) là A. CaOH B. Ca(OH)2 C. Ca2(OH) D. CaOH2 Câu 12. Công thức hóa học

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 11. Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Ca với nhóm (OH) là
A. CaOH B. Ca(OH)2 C. Ca2(OH) D. CaOH2
Câu 12. Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Fe (II) và oxi là
A. FeO B. Fe2O2 C. Fe2O3 D. Fe3O2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 2 tháng 2022-02-17T07:50:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Câu 11. Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Ca với nhóm (OH) là
  A. CaOH             B. Ca(OH)2
  C. Ca2(OH)         D. CaOH2
  Giải thích:
  gọi CTHH chung là $Ca_{x}(OH)_y$ 
  Theo quy tắc hóa trị: II.x = I.y→ $\frac{x}{y}$ = $\frac{1}{2}$ 
  Ta được x = 1, y = 2 → CTHH:$Ca(OH)_2$ 
  Câu 12. Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Fe (II) và oxi là
  A. FeO             B. Fe2O2
  C. Fe2O3          D. Fe3O2
   

 2. Em tham khảo nha :
  \(\begin{array}{l}
  11)\\
  B\\
  CTHH:C{a_x}{(OH)_y}\\
  \text{Ta có Ca hóa trị II và nhóm OH hóa trị I}\\
  \text{Theo quy tắc hóa trị ta có :}\\
  2x = 1y \Rightarrow x:y = 1:2\\
  CTHH:Ca{(OH)_2}\\
  12)\\
  A\\
  CTHH:F{e_x}{O_y}\\
  \text{Ta có Fe hóa trị II và Oxi hóa trị II}\\
  \text{Theo quy tắc hóa trị ta có :}\\
  2x = 2y \Rightarrow x:y = 1:1\\
  CTHH:FeO
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )