Hóa học Lớp 8: Câu 1. Viết phương trình nhiệt phân các muối dưới đây? a. Hg(NO3)2. b. Na

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 1. Viết phương trình nhiệt phân các muối dưới đây?
a. Hg(NO3)2.
b. NaNO3
c. Zn(NO3)2.
( GIÚP MÌNH VỚI Ạ, MÌNH ĐANG CẦN GẤP ), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 1 tháng 2022-12-21T08:47:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Hg(NO_3)_2 -> O_2 + 2NO_2 +Hg
  b) 2NaNO_3 -> 2NaNO_2 + O_2
  c) 2Zn(NO_3)_2 -> 4NO_2 + O_2 + 2ZnO

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $a)Hg(NO_3)_2→^{t^o}Hg+2NO_2↑+O_2↑$
  $b)2NaNO_3→^{t^o}2NaNO_2+O_2$ ( điều kiện thêm : dung môi dung dịch $Na_2O, NO_2$)
  $c)2Zn(NO_3)_2→^{t^o}4NO_2↑+O_2↑+2ZnO$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )