Hóa học Lớp 8: Câu 1: trong các hợp chất K20, MgO, Al2O3 hó trị nguyên tố K, Mg, Al là A: 2,1,3 B: 1,2,3 C: 2,3,1 D: 1,1,3 Câu 2: trong các hợp chất S

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 1: trong các hợp chất K20, MgO, Al2O3 hó trị nguyên tố K, Mg, Al là
A: 2,1,3
B: 1,2,3
C: 2,3,1
D: 1,1,3
Câu 2: trong các hợp chất SO2, P2O5, AlCl 3 hóa trị của nguyên tố S, P , Cl là
A: 4,1,3
B: 4,5,1
C: 5,3,1
D: 1,5,4, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 2 tháng 2022-02-22T12:05:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  câu 1 b, câu 2 d
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1: trong các hợp chất K20, MgO, Al2O3 hó trị nguyên tố K, Mg, Al là
  A: 2,1,3
  B: 1,2,3
  C: 2,3,1
  D: 1,1,3
  Câu 2: trong các hợp chất SO2, P2O5, AlCl 3 hóa trị của nguyên tố S, P , Cl là
  A: 4,1,3  B: 4,5,1  C: 5,3,1  D: 1,5,4

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1: trong các hợp chất K20, MgO, Al2O3 hóa trị nguyên tố K, Mg, Al là
  A: 2,1,3
  B: 1,2,3
  C: 2,3,1
  D: 1,1,3
  vì: K(I), Mg(II), Al(III). xem trong sgk hoá 8 trang 42
  Câu 2:trong các hợp chất SO2, P2O5, AlCl 3 hóa trị của nguyên tố S, P , Cl là
  A: 4,1,3
  B: 4,5,1
  C: 5,3,1
  D: 1,5,4
  vì: S(IV), P(V), Cl(I). xem trong sgk hoá 8 trang 42
  chúc em hc giỏi

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )