Hóa học Lớp 8: Câu 1 : lập công thức hóa học của hợp chất : AI và nhôm (SO4) , hóa trị (II) Câu 2 : tính khối lượng của 0,5 mol FE2O1 MFE2O3 = 160(g)

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 1 : lập công thức hóa học của hợp chất : AI và nhôm (SO4) , hóa trị (II)
Câu 2 : tính khối lượng của 0,5 mol FE2O1
MFE2O3 = 160(g), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 7 ngày 2022-04-14T07:56:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 1:
  $CTTQ:Al_x^{III}(SO_4)_y^{II}\\ \text{Theo QTHT, ta có: }x.III=y.II\Rightarrow \dfrac{x}{y}=\dfrac{2}{3}\\ \Rightarrow x=2;y=3\\ \Rightarrow CTHH:Al_2(SO_4)_3$
  Câu 2:
  $m_{Fe_2O_3}=n_{Fe_2O_3}.M_{Fe_2O_3}=0,5.160=80(g)$

 2. Câu 1:
  Đặt CTHH của hợp chất là Al_x(SO_4)_y
  Theo quy tắc hóa trị ta có:
  III.x=II.y
  =>x/y=(II)/(III)=2/3
  =>CTHH của hợp chất là Al_2(SO_4)_3
  Câu 2:
  SỬA: Fe_2O_1 -> Fe_2O_3
  Ta có:
  m_(Fe_2O_3)=n.M=0,5.160=80(g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )