Hóa học Lớp 8: Câu 1: hệ số cân bằng của phản ứng hóa học P+O2 -> P205 5 là : A: 2,5,1 B: 4,5,2 C 4,2,5 D 2,1,3

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 1: hệ số cân bằng của phản ứng hóa học P+O2 -> P205 5 là :
A: 2,5,1
B: 4,5,2
C 4,2,5
D 2,1,3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 3 tháng 2022-02-22T16:26:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: câu B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  PTHH: 4P + 5O2–>2P2O5

 2. Giải đáp:
   B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  4P+5O_2 ->2P_2 O_5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )