Hóa học Lớp 8: Câu 1; Cho 16,25 gam Zn tác dụng với axit clohdric theo pthh: Zn+HCL= ZnCl2+ H2 A; Tính khối lượng muối kẽm clorua (ZnCl2) thu được? B

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 1; Cho 16,25 gam Zn tác dụng với axit clohdric theo pthh:
Zn+HCL= ZnCl2+ H2
A; Tính khối lượng muối kẽm clorua (ZnCl2) thu được?
B; Tính thể tích H2 sinh ra ở đktc
Câu 2; Cho 28g Fe tác dụng với khí oxi ở nhiệt độ cao. Tính khối lượng Fe3O4 thu được là?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 2 tháng 2022-02-18T12:47:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1 :
  n_{Zn} = m/M = {16,25}/{65} = 0,25 (mol)
  PTHH :
  Zn + 2HCl -> ZnCl_2 + H_2uparrow
  a) Ta có : n_{ZnCl_2} = n_{H_2} = n_{Zn} = 0,25 (mol)
  -> m_{ZnCl_2} = nxxM = 0,25xx136 = 34 (g)
  b) V_{H_2 (đktc)} = nxx22,4 = 0,25xx22,4 = 5,6 (l)
  Bài 2 “
  n_{Fe} = m/M = {28}/{56} = 0,5 (mol)
  PTHH :
  3Fe + 2O_2 $\xrightarrow{t^o}$Fe_3O_4
  Ta có : n_{Fe_3O_4} = 1/3n_{Fe} = 1/3xx0,5 = 1/6 (mol)
  m_{Fe_3O_4} = nxxM = 1/6xx232 $\approx$ 38,67 (g)

 2. Câu 1: 
  a)
  $n_{Zn}=\dfrac{16,25}{65}=0,25(mol)$
  $Zn+2HCl→ZnCl_2+H_2$
  Dựa vào pt:
  $n_{Zn}=n_{ZnCl_2}=n_{H_2}=0,25(mol)$
  $→m_{ZnCl_2}=136.0,25=34(g)$
  b) $V_{H_2}=0,25.22,4=5,6(l)$
  Câu 2:
  $n_{Fe}=\dfrac{28}{56}=0,5(mol)$
  $3Fe+2O_2\xrightarrow{t^o}Fe_3O_4$
  $n_{Fe_3O_4}=\dfrac{1}{3}n_{Fe}=\dfrac{1}{6}(mol)$
  $m_{Fe_3O_4}=\dfrac{1}{6}.232=38,667(g)$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )