Hóa học Lớp 8: Câu 1(3 điểm): Lập PTHH phản ứng của các nguyên tố sau với oxi: Na, Mg, Cu, Fe, Al, P. Gọi tên các sản phẩm. Câu 2 (3 điểm): Đốt cháy 1

Question

Hóa học Lớp 8: Câu 1(3 điểm): Lập PTHH phản ứng của các nguyên tố sau với oxi: Na, Mg, Cu, Fe, Al, P. Gọi tên các sản phẩm.
Câu 2 (3 điểm): Đốt cháy 12,4 g photpho trong bình chứa 15,68 lít oxi (đktc). Hãy cho biết sau khi cháy:
a) Photpho hay oxi, chất nào còn thừa và khối lượng là bao nhiêu.
b) Chất nào được tạo thành và khối lượng là bao nhiêu.
Làm dc câu nào thì làm nha , mk tick ctlhn cho, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 1 tháng 2022-03-14T11:21:40+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Câu 1:
  Các PTHH :
  4Na + O_2 $\xrightarrow{t^o}$ 2Na_2O
  2Mg + O_2 $\xrightarrow{t^o}$ 2MgO
  2Cu + O_2 $\xrightarrow{t^o}$ 2CuO
  2Fe + 3O_2 $\xrightarrow{t^o}$ Fe_2O_3
  4Al + 3O_2 $\xrightarrow{t^o}$ 2Al_2O_3
  2P + 5O_2 $\xrightarrow{t^o}$ 2P_2O_5
  Câu 2:
  4P + 5O_2 $\xrightarrow{t^o}$ 2P_2O_5
  n_P = {12,4}/31 = 0,4(mol)
  n_{O_2} = V/{22,4} = {15,68}/{22,4} = 0,7(mol)
  Lập tỉ lệ : n_P/4 và n_{O_2}/5
  -> {0,4}/4 < {0,7}/5
  -> P hết và O_2 dư
  -> n_{O_2}dư = 0,7 – 0,4 = 0,3(mol)
  -> m_{O_2}dư = 0,3 × 32 = 9,6(gam)
  b)
  n_{P_2O_5} = 1/2n_P = 1/2 × 0,4 = 0,2(mol)
  -> m_{P_2O_5} = 0,2 × 142 = 28,4(gam)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )