Hóa học Lớp 8: cần gấp>< Cho 2,4g Mg tác dụng với dung dịch axit H2SO4 loãng thu được muối MgSO4 và khí H2. a)tính khối lượng muối thu được b)tích thể

Question

Hóa học Lớp 8: cần gấp>< Cho 2,4g Mg tác dụng với dung dịch axit H2SO4 loãng thu được muối MgSO4 và khí H2. a)tính khối lượng muối thu được b)tích thể tích khí H2 sinh nra(điều kiện tiêu chuẩn), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 7 ngày 2022-06-17T02:00:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  PTHH :
  Mg + H_2SO_4 -> MgSO_4 + H_2uparrow
  n_{Mg} = m/M = {2,4}/{24} = 0,1 (mol)
  Dựa theo phương trình , ta có :
  n_{MgSO_4} = n_{H_2} = n_{Mg} = 0,1 (mol)
  a) Khối lượng của 0,1 mol MgSO_4 : 
  m_{MgSO_4} = nxxM = 0,1xx120 = 12 (gam)
  b) Thể tích của 0,1 mol H_2 :
  V_{H_2 (đktc)} = nxx22,4 = 0,1xx22,4 = 2,24 (l)

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)nMg = m :M = 2,4 : 24 = 0,1 (mol)
  mMgSO4 = n .M = 0,1 . 120 = 12 (g)
  b)
  PTHH: Mg + H2(SO4)(l) -> Mg(SO4) + H2nMg = m/M = 0,1(mol)
  => nH2= 0,1
  => VH2 = n.22,4 = 2,24 lít
  chúc bn hc giỏi

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )