Hóa học Lớp 8: cân bằng phương trình hóa học FeS2 + O2 → SO2↑ + Fe2O3 Cu + H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + H2O

Question

Hóa học Lớp 8: cân bằng phương trình hóa học
FeS2 + O2 → SO2↑ + Fe2O3
Cu + H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + H2O, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 1 tuần 2022-04-13T10:01:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. $1) 4FeS_{2} + 5O_{2} → 2SO_{2}↑ + 2Fe_{2}O_{3}$ 
    $2) Cu + 2H_{2}SO_{4} → CuSO_{4} + SO_{2} + 2H_{2}O$

  2. 4FeS2 + 5O2 → 2SO2↑ + 2Fe2O3
    Hệ số cân bằng : 4 : 5 : 2 : 2
    Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O
     Hệ số cân bằng : 1 : 2 : 1 : 1 : 2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )