Hóa học Lớp 8: Cân bằng phương trình hóa học : Fe + O2 -> Fe3O4

Question

Hóa học Lớp 8: Cân bằng phương trình hóa học :
Fe + O2 -> Fe3O4, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 1 tuần 2022-04-13T22:05:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. $3Fe+2O_{2}→Fe_{3}O4$ 
    Hệ số cân bằng : 3 : 2 : 1

  2. 3Fe + 2O_2 $\xrightarrow{t^0}$ Fe_3O_4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )