Hóa học Lớp 8: cân bằng phương trình hóa hc sau a AL + O2 = AL203 b Zn + O =- ZnO c C4H10 + O2 =– d + O2 == CO2

Question

Hóa học Lớp 8: cân bằng phương trình hóa hc sau
a AL + O2 — AL203
b Zn + O —- ZnO
c C4H10 + O2 —–
d + O2 —— CO2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 2 tháng 2022-02-17T17:38:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a. 4Al + 3O_2 $\xrightarrow[]{t^0}$ 2Al_2O_3
  b. 2Zn + O_2 $\xrightarrow[]{t^0}$ 2ZnO
  c. 2C_4H_{10} + 13O_2 $\xrightarrow[]{t^0;xt}$ 8CO_2 + 10H_2O
  d. C + O_2 $\xrightarrow[]{t^0}$ CO_2
   

 2. a. 4Al+3O_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ 2Al_2O_3
  b. 2Zn+O_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ 2ZnO
  c. 2C_4H_10+13O_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ 8CO_2↑+10H_2O
  d. C+O_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ CO_2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )