Hóa học Lớp 8: Cân bằng phương trình: Cr(OH)2 + KMnO4 + KOH ->?+?+? Cr(OH)3 + KMnO4 + KOH ->?+?+?

Question

Hóa học Lớp 8: Cân bằng phương trình:
Cr(OH)2 + KMnO4 + KOH ->?+?+?
Cr(OH)3 + KMnO4 + KOH ->?+?+?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 2 tháng 2022-02-17T21:59:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cr(OH)3 + 3KMnO4 + 5KOH→ K2CrO4 + 3K2MnO4 + 4H2O
   Cr(OH)2 oxi hóa bởi oxi không khí chuyển thành CrCl3 
  Tương tự như Cr(OH)3

 2.  
  Lời giải và giải thích chi tiết+Giải đáp:
  5KOH +$Cr_{(OH)3}$  + 3$KMnO_{4}$  → $K_{2}$ $CrO_{4}$+  3$K_{2}$ $MnO_{4}$  + 4$H_{2}$$O_{}$ 
  Vì $Cr_{(OH)2}$ oxi hóa bởi oxi không khí chuyển thành $CrCl_{3}$ 
  Tương tự như Cr(OH)3
    
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )