Hóa học Lớp 8: Biết hóa trị của Ca (II) và SO4 (II). Vậy công thức hóa học đúng là: A. CaSO4 B. Ca(SO4)2 C. Ca2SO4 D. CaSO4

Question

Hóa học Lớp 8: Biết hóa trị của Ca (II) và SO4 (II). Vậy công thức hóa học đúng là:
A. CaSO4
B. Ca(SO4)2
C. Ca2SO4
D. CaSO4, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 6 tháng 2022-06-20T05:21:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. câu A là  đúng nhất
   cho mình xin trả lời hay nhất nha

 2. $\text{Gọi CTHH cần tìm là $Ca_{x}$$(SO_{4})$$_{y}$ }$$\text{(biết Ca hoá trị II, $SO_{4}$ hoá trị II)}$
  $\text{Theo quy tắc hoá học. Ta có: II×x=II×y}$
  $\Rightarrow$$\dfrac{x}{y}$=$\dfrac{II}{II}$=$\dfrac{2}{2}$=$\dfrac{1}{1}$
  $\Rightarrow$ $\left \{ {{x=1} \atop {y=1}} \right.$
  $\text{Vậy CTHH cần tìm là:}$ CaSO_4
  => Chọn: A hoặc D

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )