Hóa học Lớp 8: Biết Cu (II) và nhóm NO3 (I). Hãy chọn CTHH đúng chỉ em vs ạ

Question

Hóa học Lớp 8: Biết Cu (II) và nhóm NO3 (I). Hãy chọn CTHH đúng
chỉ em vs ạ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 2 tháng 2022-11-24T00:20:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $Cu(NO_3)$$_2$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi hóa trị của Cu và $NO_3$ là x,y
  Ta có: II.x=I.y
      ⇔$\frac{x}{y}$=$\frac{I}{II}$=$\frac{1}{2}$ 
  ⇒x=1, y=2
  Vậy CTHH là $Cu(NO_3)$$_2$

 2. \text{Công thức dạng chung}
  $\mathop{Cu_x}\limits^{II}$ $\mathop{(NO_3)_y}\limits^{I}$
  \text{Theo quy tắc hóa trị ta có:}
  x.II = y. I
  => x/y = I/(II) = 1/2
  => x= 1 ; y =2
  \text{Vậy CTHH của hợp chất là:} Cu(NO_3)_2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )