Hóa học Lớp 8: Biết Ca chiếm 40% khối lượng của muối canxi cacbonat (khối lượng mol là 100 g/mol). Khối lượng nguyên tố Ca trong hợp chất là:

Question

Hóa học Lớp 8: Biết Ca chiếm 40% khối lượng của muối canxi cacbonat (khối lượng mol là 100 g/mol). Khối lượng nguyên tố Ca trong hợp chất là:, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 6 tháng 2022-06-20T10:18:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. -Khối lượng của Ca là:
          mCa=\frac{%Ca.Mhh}{100%}=\frac{40%.100}{100%}=40 (g) 
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Khối lượng của Ca trong hợp chất là:
  m_[Ca]=40%.100:100%=40g

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )