Hóa học Lớp 8: Bài 2. CHo kim loại Al tác dụng với axit sunfuric (H2SO4) tạo thành muối Al2(SO4)3 và 11,2 lít khí H2 a. Viết PTHH b. Tính kl Al phản ứ

Question

Hóa học Lớp 8: Bài 2. CHo kim loại Al tác dụng với axit sunfuric (H2SO4) tạo thành muối Al2(SO4)3 và 11,2 lít khí H2
a. Viết PTHH
b. Tính kl Al phản ứng
c. Tính kl H2SO4 tạo thành
d. Tính kl Al2(SO4)3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 1 tháng 2022-03-14T10:14:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a. PTHH:
            2Al+3H_2SO_4→Al_2(SO_4)_3+3H_2
  b. $n_{H_2(đktc)}$=\frac{V}{22,4}=\frac{11,2}{22,4}=0,5 (mol)
  PTHH          2Al+3H_2SO_4→Al_2(SO_4)_3+3H_2
                          0,33          0,5                  0,17                 0,5     mol
  →n_{Al}=n_{H_2}=\frac{0,5.2}{3}≈0,33 (mol)
  →m_{Al}=n.M=0,33.27≈8,91 (g)
  c.Theo pt, ta có: n_{H_2SO_4}=n_{H_2}=0,5 (mol)
  →m_{H_2SO_4}=n.M=0,5.98=49 (g)
  d.Theo pt, ta có: n_{Al_2(SO_4)_3}=n_{H_2}=\frac{0,5.1}{3}≈0,17 (mol)
  →m_{Al_2(SO_4)_3}=n.M=0,17.342≈58,14 (g)
   

 2. Lucky =)))
  #keishathomas
  hoa-hoc-lop-8-bai-2-cho-kim-loai-al-tac-dung-voi-ait-sunfuric-h2so4-tao-thanh-muoi-al2-so4-3-va

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )