Hóa học Lớp 8: Bài 1: Cho 24 g muối A2(SO4)n tác dụng hết với dung dịch BaCl2 2M thu được 46,6 g BaSO4.Tìm CTHH của muối ban đầu

Question

Hóa học Lớp 8: Bài 1: Cho 24 g muối A2(SO4)n tác dụng hết với dung dịch BaCl2 2M thu được 46,6 g BaSO4.Tìm CTHH của muối ban đầu, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 1 tháng 2022-03-19T22:13:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $Đáp$ $án$ $+$ $Giải$ $thích$ $các$ $bước$ $giải$ $:$
  $PTHH$ $:$
  $A_2 (SO_4)_n$ $+$ $nBaCl_2$ $→$ $nBaSO_4$ $+$ $2AlCl_n$
  $n_{BaSO_4}$ $=$ $\frac{46,6}{233}$ $=$ $0,2$ $(mol)$
  $Theo$ $pt$ $:$ $n_{A_2 (SO_4)_n}$ $=$ $\frac{1}{n}×n_{BaSO_4}$ $=$ $\frac{0,2}{n}$ $(mol)$
  $⇒$ $M_{A_2 (SO_4)_n}$ $=$ $\frac{24}{\frac{0,2}{n}}$ $=$ $120n$ $(g/mol)$
  $⇒$ $2A$ $+$ $96n$ $=$ $120n$ 
  $⇒$ $A$ $=$ $12n$
  $+$ $n=1$ $⇒$ $A$ $=$ $12$ $(loại)$ 
  $+$ $n=2$ $⇒$ $A$ $=$ $24$ $(thoả$ $mãn)$ $⇒$ $A$ $là$ $Magie$ $(Mg)$
  $+$ $n=3$ $⇒$ $A$ $=$ $36$ $(loại)$ 
  $⇒$ $CTHH$ $của$ $muối$ $là$ $MgSO_4$
  $Chúc$ $bn$ $hk$ $tốt$ $!!$ $:))))$
  $Xin$ $ctlhn$ $ạ.$

 2. Giải đáp:
  MgSO_4
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A_2 (SO_4)_n + nBaCl_2 -> nBaSO_4 + 2ACl_n
  n_{BaSO_4} = (46,6)/233 = 0,2 (mol)
  Theo phương trình: n_{A_2 (SO_4)_n} = n_{BaSO_4} . 1/n = (0,2)/n
  -> M_{A_2 (SO_4)_n} = 24/((0,2)/n)
  Ta có bảng:
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{n}&\text{1}&\text{2}&\text{3}\\\hline \text{A2(SO4)n}&\text{120}&\text{240}&\text{360}\\\hline \text{A}&\text{12}&\text{24}&\text{36}\\\hline \text{}&\text{loại}&\text{lấy}&\text{loại}\\\hline\end{array}
  => A là Mg (Magie)
  => CTHH theo dạng tổng quát như đề là Mg_2 (SO_4)_2
  => Công thức được tối giản là MgSO_4
  Vậy CTHH của muối ban đầu là MgSO_4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )