Hóa học Lớp 8: Al+O2->…. P+…->P2O5 Mỗi câu 25 điểm lận đó lm kic nha mn:3

Question

Hóa học Lớp 8: Al+O2->….
P+…->P2O5
Mỗi câu 25 điểm lận đó lm kic nha mn:3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 1 tháng 2022-03-09T05:32:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  0
  2022-03-09T05:34:19+00:00
  #andy

  hoa-hoc-lop-8-al-o2-p-p2o5-moi-cau-25-diem-lan-do-lm-kic-nha-mn-3

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  4Al + 3O_2 $\xrightarrow{t^o}$ 2Al_2O_3
  Tỉ lệ 4 : 3 : 2
  4P + 5O_2 $\xrightarrow{t^o}$ 2P_2O_5
  Tỉ lệ 4 : 5 : 2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )