Hóa học Lớp 8: ae giúp mik làm hh vs chỉ cần khoanh đáp án C1: Đốt cháy m (gam) Cacbon cần 16g khí ô xi thì thu đc 22 gam cacbon đioxit. Giá trị của

Question

Hóa học Lớp 8: ae giúp mik làm hh vs chỉ cần khoanh đáp án
C1: Đốt cháy m (gam) Cacbon cần 16g khí ô xi thì thu đc 22 gam cacbon đioxit. Giá trị của m là
A.18g B.38g C.12g D.6g
C2: Đun nóng mạnh hỗn hợp gồm 28g bột sắt và 20g bột lưu huỳnh thì thu đc 44g sản phầm Sắt(II) sunfua ( FeS) màu xám. Biết rằng để phản ứng xảy ra thì người ta đã lấy dư( thừa ) lượng lưu huỳnh. Vậy khối lượng lưu huỳnh còn dư ( thừa ) là bao nhiêu gam
A.3g B.1g C.4g D.2g
C3 Nhỏ axit clohidric vào ống nghiệm chứa kim loại kẽm. Phản ứng xảy ra dễ dàng nhất khi
A. Kẽm ở dạng bột B.Kẽm ở dạng dây C.Kẽm ở dạng tấm mỏng D.Kẽm ở dạng viên, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 1 tháng 2022-12-22T08:56:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1.D
  PTHH:C+O_2 —> CO_2
  Áp dụng đlbtkl,ta có
  ⇒m_C+m_{O_2}=m_{CO_2}
  →m_{CO_2}=22-16=6 gam
  2.C
  PTHH: Fe+S —> FeS
  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có
  ⇒m_{Fe}+m_S=m_{FeS}
  ⇒m_S=44-20=24gam
  ⇒m_{S_dư}=28-24=4 gam
  3.A
  Ta có
  Khi kẽm ở dạng bột thì bề mặt tiếp xúc lớn hơn khi 2 chất tác dụng với nhau
  Phản ứng xảy ra nhanh và dễ dàng hơn
   

 2. Giải đáp:
  ↓ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1. D
  PTHH: C + O_2 $\xrightarrow{t^o}$ CO_2
  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có
  mC + mO_2 = mCO_2
  mC = mCO_2 – mO_2
  -> m = 22 – 16 = 6 (g)
  2. C
  PTHH: Fe + S $\xrightarrow{t^o}$ FeS
  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có
  mFe + mS = mFeS
  -> mS = 44 – 20 = 24 (g)
  -> mS (dư) = 28 – 24 = 4 (g)
  3. A
  – Khi kẽm ở dạng bột thì bề mặt tiếp xúc lớn hơn khi 2 chất tác dụng với nhau
  -> Phản ứng xảy ra nhanh và dễ dàng hơn

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )