Hóa học Lớp 8: Xác định công thức hóa học của hợp chất M biết: – M có tỉ khối đối với khí oxi là 1,3125. – Hợp chất có hai nguyên tố C và H, trong đó

Question

Hóa học Lớp 8: Xác định công thức hóa học của hợp chất M biết:
– M có tỉ khối đối với khí oxi là 1,3125.
– Hợp chất có hai nguyên tố C và H, trong đó nguyễn tố H chiếm 14,29% về khối lượng, còn lại là C
( Cho H= 1, O= 16, C= 12 )
Vậy hợp chất M có CTHH là gì, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 2 tháng 2022-03-03T02:19:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $d_{M/O_2}=\dfrac{M_M}{32}=1,3125$
  $\Rightarrow M_M=1,3125.32=42(g/mol)$
  Trong 1 mol chất M:
  $\begin{cases} m_H=42.14,29\%\approx 6(g)\\ m_C=42-6=36(g) \end{cases}\Rightarrow \begin{cases} n_H=\dfrac{6}{1}=6(mol)\\ n_C=\dfrac{36}{12}=3(mol) \end{cases}$
  Vậy CTHH của hợp chất là $C_3H_6$

 2.    flower
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   M_M=M_{O_2}×1,3125=32×1,3125=42(g//mol)
  Trong 1 mol hc M chứa 42(g)
  Đặt CTHH của hợp chất M là C_xH_y
  %m_C=100-14,29=85,71%
  m_C=(85,71×42)/100=36(g)tox=3
  m_H=(14,29×42)/100=6(g)toy=6
  ⇒ CTHH : C_3H_6

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )