Hóa học Lớp 8: a) Tính khối lượng 8,96l khí Oxi ở đktc b) Tính thể tích của 13,2g khí cacbonic ở đktc Lm hộ vs trước 7.30 nha

Question

Hóa học Lớp 8: a) Tính khối lượng 8,96l khí Oxi ở đktc
b) Tính thể tích của 13,2g khí cacbonic ở đktc
Lm hộ vs trước 7.30 nha, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 2 tháng 2022-03-11T07:33:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) Số mol của 8,96 lít khí O_2 ở đktc:
  n_{O_2} = V/{22,4} = {8,96}/{22,4} = 0,4 (Mol)
  Khối lượng của 8,96 lít khí O_2 ở đktc:
  V_{O_2} = n.M = 0,4.(16.2) = 0,4.32 = 12,8 (Gam)
  b) Số mol của 13,2 gam CO_2 là:
  n_{CO_2} = m/M = {13,2}/{12+16.2} = {13,2}/{44} = 0,3 (Mol)
  Thể tích của 13,2 gam khí CO_2 ở đktc là:
  V_{CO_2} = n.22,4 = 0,3.22,4 = 6,72 (Lít)

 2. a.
  Số mol khí Oxi ở đktc là:
  n=V/{22,4}={8,96}/{22,4}=0,4(mol)
  Khối lượng 8,96l khí Oxi ở đktc là:
  m=n.M=0,4.32=12,8(g)
  b.
  Số mol khí Cacbon là:
  n=m/M={13,2}/44=0,3(mol)
  Thể tích của 13,2g khí cacbonic ở đktc là:
  V=n.22,4=0,3.22,4=6,72(l)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )