Hóa học Lớp 8: a. Đá vôi có thành phần chính là Calcium carbonate, có công thức hóa học là CaCO, Ia một trong những vật liệu hữu ích và linh hoạt đối

Question

Hóa học Lớp 8: a. Đá vôi có thành phần chính là Calcium carbonate, có công thức hóa học là CaCO, Ia một trong những vật liệu hữu ích và linh hoạt đối với con người. Đá vôi rất phổ biến và được tìm thấy trên thế giới trong trầm tích. Từ công thức hóa học của đá vôi CaCO, cho biết những gì? Nó là đơn chất hay hợp chất ?(Ca=40,C=12 , O=16), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 2 tháng 2022-03-14T21:10:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Từ công thức hóa học của đá vôi CaCO, cho biết :
  -CaCO đc tạo nên từ 3 nguyên tố hóa học đó là: Ca, C, O.
  -Có 1 Ca, 1 C, 1 O.
  -Ptk =40+12+16= 68 (đvC)
  →CaCO là hợp chất 

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Sửa lại một chút thì công thức hóa học của đá vôi là CaCO_3 
  – Được cấu tạo từ 3 nguyên tố hóa học: Calcium, Carbon, Oxygen
  -> Là hợp chất
  – Có 1 nguyên tử Calcium, 1 nguyên tử Carbon, 3 nguyên tử Oxygen trong 1 phân tử 
  – PTK_{CaCO_3} = 40 + 12 + 16 . 3 = 100 (đvC)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )