Hóa học Lớp 8: 35 Tính tỉ số về khối lượng giữa các nguyên tố Ca: O: H trong hợp chất Ca(OH)2 A. 40 : 32 : 3 B. 40 : 16 : 2 C. 10 : 8 : 0,5 D

Question

Hóa học Lớp 8: 35
Tính tỉ số về khối lượng giữa các nguyên tố Ca: O: H trong hợp chất Ca(OH)2
A.
40 : 32 : 3
B.
40 : 16 : 2
C.
10 : 8 : 0,5
D.
20 : 16 : 1, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 2 tuần 2022-06-15T06:59:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khối lượng mol của Ca trong Ca(OH)_2 là : 40 $(g/mol)$
  Khối lượng mol của O trong Ca(OH)_2 là : 16xx2 = 32 $(g/mol)$
  Khối lượng mol của H trong Ca(OH)_2 là : 1xx2 = 2 $(g/mol)$
  Tỉ lệ về khối lượng là 40 : 32 : 2 = 20 : 16 : 1
  -> Chọn D

 2. Khối lượng mol của Canxi của Ca(OH)_2 là : 40$(g/mol)$
  Khối lượng mol của Oxygen của Ca(OH)_2 là : 16.2 = 32$(g/mol)$
  Khối lượng mol của Hydro của Ca(OH)_2 là : 1.2 = 2$(g/mol)$
  Tỉ số :
  40 : 32 : 2 = 20 : 16 : 1
  -> Giải đáp D
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )