Hóa học Lớp 8: 2)Tính mAl2O3 khi cho 10,8g Al cháy hết trong Oxi 3)Cho 18g kẽm tác dụng 8g Br2.Tính m sản phẩm

Question

Hóa học Lớp 8: 2)Tính mAl2O3 khi cho 10,8g Al cháy hết trong Oxi
3)Cho 18g kẽm tác dụng 8g Br2.Tính m sản phẩm, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 2 tháng 2022-03-02T23:36:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Trust gửi ạ 

  hoa-hoc-lop-8-2-tinh-mal2o3-khi-cho-10-8g-al-chay-het-trong-oi-3-cho-18g-kem-tac-dung-8g-br2-tin

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Câu 2:
  PTHH: 4Al+3O2—->2Al2O3
  Ta có: nAl=10,8/27= 0,4 mol
  Theo PTHH ta có: nAl2O3=2/4*0,4= 0,2 mol
  =>mAl2O3=0,2*(27*2+16*3)=0,2*102= 20,4 g
  Câu 3:
  PTHH: Zn+Br—>ZnBr
  mZnBr=18+8= 26 g

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )